ייצוג לוחם אש אשר נהג בכבאית, כאשר בגופו סמים, וגרם לתאונה בה מצאה את מותה פעוטה בת שלוש

ייצוג לוחם אש אשר נהג בכבאית, כאשר בגופו סמים, וגרם לתאונה בה מצאה את מותה פעוטה בת שלוש

אין באמור לעיל בכדי להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד