ליווי וייעוץ בחקירה משטרתית

ליווי וייעוץ בחקירה משטרתית

שלב זה בהליך הפלילי הוא שלב קריטי המשליך על ההליך הפלילי כולו. ניהול מקצועי ונכון על ידי סנגור מומחה יש בו כדי למזער את הנזק ללקוח, עד כדי סגירת התיק.

מתן ייעוץ מקצועי ומותאם לנסיבות, יש בו כדי להביא בפני הנחקר מהן הזכויות העומדות לו וכיצד עליו לנהוג, באופן מושכל, בעת החקירה והמעצר. על עורך הדין לייעץ לנחקר באיזה קו הגנה לבחור.

 חשוב לזכור, לאחר שהנחקר מסר גרסה, יהיה קשה מאוד לחזור בו ממנה, ועל כן יש לבחון בזהירות מרבית כיצד על הנחקר להתנהל בעת חקירתו. כך לדוגמה האם ומתי ניתן לנקוט באפשרות של שמירה על זכות השתיקה.

משרדו של עו”ד אלון טנקג’י המתמחה במתן ייעוץ בשלב החקירה הפלילית, יעניק לכם ליווי מקצועי צמוד מן המעלה הראשונה, כל העת, לאורך כל ההליכים במשפט הפלילי, באופן שיש בו כדי להביא את התוצאה המיטבית ללקוח.

אין באמור לעיל בכדי להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד