הליכי טרום המשפט הפלילי

הליכי טרום המשפט הפלילי

הגשת כתב אישום כנגד כל אדם הינה בבחינת “אסון” הפוקד אותו, ואשר יש בו כדי להשפיע רבות על כל תחומי חייו.

כתב האישום הינו בבחינת תחילתה של דרך חתחתים, אשר בה נאלץ האדם לעבור, ובסופה אף תתכן פגיעה בחירותו. על כן, קיימת חשיבות רבה לשכנע ולהביא את רשויות התביעה למסקנה לפיה יש לסגור את התיק כנגד הנחקר.

בקשות לסגירת תיקים פליליים ושינוי עילת סגירה – לכל אדם אשר נחקר באזהרה במשטרה נפתח למעשה תיק פלילי, אשר סופו או בהגשת כתב אישום או בסגירתו.

כאשר התביעה מחליטה על סגירת התיק קיימות 3 עילות סגירה עיקריות – סגירה בעילת העדר ראיות; סגירה בעילת העדר אשמה וסגירה לפיה נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (חוסר עניין לציבור).

סגירה בעילה אחרת מלבד העדר אשמה גוררת עימה רישום משטרתי, אשר רובץ כעול על האדם ויש בו כדי להשפיע על כל תחומי חייו. אשר על כן, ישנה חשיבות רבה לסגירת התיק הפלילי בהעדר אשמה, דבר אשר יוביל למחיקתו מהרישומים השונים.

ככל שהתיק נסגר בעילה אחרת מלבד העדר אשמה, ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה ואף ערר כנגד החלטת הרשות הסוגרת לדחות את הבקשה לשינוי עילת הסגירה להעדר אשמה, וזאת לאחר צילום וניתוח חומר הראיות.

הליך הסדר מותנה – במקרים מסוימים ומתאימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם חשוד, ולסגור את התיק בעניינו בעילה של “סגירת תיק בהסדר מותנה”,

התביעה רשאית לחתום עם אדם חשוד בעבירה על הסדר מותנה בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. העונש המקסימלי על העבירה בה האדם חשוד הוא פחות מ-3 שנות מאסר.
  2. העונש המתאים לאדם החשוד, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
  3. אין לאדם החשוד רישום פלילי מ-5 השנים שלפני ביצוע העבירה.
  4. לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של האדם החשוד.
  5. התביעה סבורה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.

באם החליטה התביעה לסגור את התיק כנגד החשוד בהסדר מותנה – ייחתם בין התביעה לאותו חשוד הסכם הכולל תנאים שונים וביניהם הודאה בעובדות המקרה (עליהם יסכימו הצדדים לאחר צילום ועיון חומר החקירה ע”י ב”כ החשוד), פיצוי/קנס או התחייבות להימנע מעבירה, ובמקרים מתאימים עמידה בתנאי תוכנית שיקום בליווי שירות המבחן.
לאחר מילוי מכלול התנאים ע”י החשוד – ייסגר התיק ע”י התביעה בעילת הסדר מותנה.

הליך שימוע טרם הגשת כתב אישום – חוק סדר הדין הפלילי קובע כי עם כוונת התביעה להגיש כתב אישום בגין עבירות פשע (שעונשן המקסימלי הוא מעבר ל – 3 שנות מאסר), עליה להודיע להודיע זאת לחשוד והוא רשאי לפנות אליה בבקשה מנומקת, תוך 30 ימים, לפיה יש להורות על סגירת התיק ולהימנע מהגשת כתב אישום כנגדו (להלן: “השימוע”).

טרם השימוע רשאי החשוד לצלם את חומר החקירה, ולכן קיימת חשיבות רבה במסגרת השימוע לניתוח חומרי החקירה ולטענות הנטענות ע”י החשוד (שהרי יש בידי התביעה אפשרות להשלים החקירה לאחר השימוע “ולסגור” את הפרצות בחומר הראיות).

הסתייעות בעורך דין מקצועי ומנוסה בשלב זה, הינה קריטית והכרחית לניהול ההליך ולהגשמת האינטרס של הלקוח בדבר סגירת התיק.

משרדו של עו”ד אלון טנקג’י מתמחה בעריכת שימועים טרם הגשת כתב האישום, לאחר לימוד מקצועי וניתוח חומר הראיות בתיק, והכל תוך הצלחה רבה בשכנוע רשויות האכיפה להימנע מהגשת כתב האישום.


שלבים אלו במשפט הפלילי הינם שלבים קריטיים המשליכים על ההליך הפלילי כולו, ואשר ניהול מקצועי ונכון, ע”י סנגור ותיק ומנוסה כעו”ד אלון טנקג’י יש בו כדי למזער את הנזק ללקוח עד כדי סגירת התיק. משרדו של עו”ד אלון טנקג’י יעניק לכם ליווי צמוד, לאורך כל ההליכים המקדמיים במשפט הפלילי, לרבות ליווי מקצועי אישי, מן המעלה הראשונה בכל שעות היממה.

אין באמור לעיל בכדי להוות משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד