ליווי בחקירה/ מעצר/ שימוע - הליכי טרום המשפט הפלילי

שלבים אלו במשפט הפלילי הינם שלבים קריטיים המשליכים על ההליך הפלילי כולו, ואשר ניהול מקצועי ונכון, ע“י סנגור מומחה כעו“ד אלון טנקג‘י יש בו כדי למזער את הנזק ללקוח עד כדי סגירת התיק.

משרדו של עו“ד אלון טנקג‘י יעניק לכם ליווי צמוד, לאורך כל ההליכים המקדמיים במשפט הפלילי, לרבות ליווי מקצועי אישי, מן המעלה הראשונה, בהליכי חקירה ובהליכי מעצר בכל שעות היממה.

משרדו של עו“ד אלון טנקג‘י מתמחה בעריכת שימועים טרם הגשת כתב האישום, לאחר לימוד מקצועי וניתוח חומר הראיות בתיק, והכל תוך הצלחה רבה בשכנוע רשויות האכיפה להמנע מהגשת כתב האישום.

משרדו של עו“ד טנקג‘י מתמחה במתן יעוץ בשלב החקירה ובייצוג החשוד בשלב מעצר הימים (לצרכי חקירה), באופן שיש בו כדי להביא את התוצאה המיטבית ללקוח.

משרדו של עו“ד אלון טנקג‘י מתמחה אף ביצוג לקראת סיומו של ההליך הפלילי – ועדות שחרורים, בקשות לחנינה, שינוי עילת סגירת תיק, עתירות אסירים, מחיקת רישום פלילי ועוד.

כמי שבתפקידו הקודם כפרקליט בכיר, במשך שנים ארוכות, החליט ואישר סגירת תיקים רבים לחשודים בכל גווני המשפט הפלילי, מתמחה עו“ד טנקג‘י בבקשות לסגירת תיקים לחשודים בכל סוגי העבירות, באופן אשר יש בו כדי להביא את התביעה לסגור את התיק לשביעות רצונו המלא של הלקוח.